Kaleiu'iokalani banner
    Home Our Halau Halau Ho'omana'o Gallery Halau News
Ho'ike 2008    (Photos courtesy of Peter Predinchuk)

2007-2014   Halau Hula O Kaleiu'iokalani. All rights reserved.